Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi
Xem toàn màn hình
Hôm kia|6 lượt xem

Biden Says Second COVID-19 Stimulus Check Will Likely Pass Once Trump Exits

The Jerusalem Post
The Jerusalem Post
Đã thêm

2 ngày trước