Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi
Xem toàn màn hình
11 ngày trước|1 lượt xem

Homan on Biden's border action They don't care about American employment, COVID

MiYours
MiYours
Xem thêm về
Đã thêm

1 tuần trước