Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Joe Biden

Xem toàn màn hình
4 giờ trước|1 lượt xem

Biden Trump's Covid diagnosis is a 'bracing reminder for all of us' | Sun TV news

Sun TV
Sun TV
Xem thêm về