Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Women's History Month

Xem toàn màn hình
21 ngày trước|110 lượt xem

Women's History Month: Wilma Rudolph

Sports Illustrated
Sports Illustrated
After battling both polio and scarlet fever as a kid, Wilma Rudolph was told she would never walk again. She battled, and by age 12 Rudolph was walking. Just 4 years later, she won her first Olympic medal in track and field. Rudolph is the first American woman to earn 3 gold medals in one Olympics, which cemented her nickname: "The Fastest Woman in the World".