Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Withdrawal of U.S. troops from Afghanistan

Xem toàn màn hình
2 tháng trước|4 lượt xem

Biden to announce withdrawal of US troops from Afghanistan by September 11

LQ1000
LQ1000
Biden to announce withdrawal of US troops from Afghanistan by September 11
Xem thêm về