Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Travis Kelce

Hôm qua

You belong with TE - Kelce with & without Taylor Swift

beIN SPORTS MENA
beIN SPORTS MENA
A data-driven look at Travis Kelce's Kansas City Chiefs performances in the NFL with and without Taylor Swift