Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Rudy Giuliani

Xem toàn màn hình
22 giờ trước|0 lượt xem

Giuliani Reaps What He Sowed

Generation Media
Generation Media
Xem thêm về