Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi
Xem toàn màn hình
Hôm qua

Putin-nahe Moderatorin behauptet: Russland will absichtlich weltweite Hungerkrise auslösen

Gentside DE
Gentside DE
Xem thêm về