Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Rashida Tlaib

Xem toàn màn hình
2 tháng trước|70 lượt xem

Rashida Tlaib Argues For Worker Protections Bill On House Floor

News USA 24/7
News USA 24/7
In House floor remarks, Rep. Rashida Tlaib (D-MI) argues for a worker protection bill being pushed by Congressional Democrats.