Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

La Palma

Xem toàn màn hình
18 giờ trước

Un mois d’éruption sur l’île espagnole de La Palma

Lavenir.net
Lavenir.net
Le volcan Cumbre Vieja continuait mardi de cracher de la lave sur l’île espagnole de la Palma, dans l’archipel des Canaries, une éruption qui dure depuis un mois et ne semble pas près de se terminer.