Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Pat Cummins

17 ngày trước

Cummins tips his hat to "fantastic" performance from West Indies

Stadium Astro English
Stadium Astro English
Australia Captain Pat Cummins had a lot of good things to say about an emerging West Indies squad after their first win in Australia in 27 years.