Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi
Xem toàn màn hình
6 tháng trước

Bill Gates calls pandemic conspiracy theories about him, Dr. Fauci “crazy and evil”

Entertainment TV
Entertainment TV
Xem thêm về
Đã thêm

7 tháng trước