Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Maria Ressa

Xem toàn màn hình
15 ngày trước

#MediaRumble: Maria Ressa in conversation with Hartosh Bal

Newslaundry
Newslaundry
At the second edition of Media Rumble, Rappler Founder, Maria Ressa speaks to the Political Editor of The Caravan, Hartosh Bal on press freedom, taking on the Duterte government and speaking truth to power.


To watch this and many more videos, click on http://www.newslaundry.com/
Đã thêm

1 tháng trước