Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Gal Gadot

Xem toàn màn hình
4 ngày trước|6 lượt xem

Gal Gadot Remembers Holocaust Survivors With An Emotional Post

Lehren Hollywood
Lehren Hollywood
Gal Gadot says she has felt a stronger connection and an obligation to remember holocaust survivors after witnessing the impact of the pandemic on them.

Log On To Our Official Website : http://www.lehren.com

For More Such News & Gossips Subscribe now! : http://bit.ly/2ryGEoG

Lehren On Podcast: https://audioboom.com/channel/lehren

Download The 'Lehren App': https://goo.gl/m2xNRt

Facebook : https://bit.ly/LehrenFacebook

Twitter: https://bit.ly/LehrenTwitter
Xem thêm về