Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Olivia Newton-John

8 ngày trước

Olivia Newton-John's publicist unhappy about Emmy Awards snub

BangShowbiz Extra
BangShowbiz Extra
Dame Olivia Newton-John's publicist was "very disappointed" that she didn't feature in the In Memoriam segment at the Emmy Awards a few days ago.
Xem thêm về
Đã thêm

1 tháng trước