Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Joaquin Phoenix

Xem toàn màn hình

Joaquin Phoenix couldn't sit still for 'Joker' makeup

Cover Video
Cover Video
Hôm qua|386 lượt xem
Makeup experts apparently had a bit job at turning Joaquin Phoenix into the crazed Joker, and had just 15 minutes for the makeover, because he couldn't sit still.