Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Ashura

Xem toàn màn hình
tháng trước

Mourning ritual in Karbala ahead of Ashura

euronews (in English)
euronews (in English)
Shiite Muslim pilgrims flaggelate themselves in a mourning ritual during Ashura, a 10-day period commemorating the seventh century killing of Prophet Mohammed's grandson Imam Hussein.
Xem thêm về