Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Boris Johnson

Xem toàn màn hình
3 giờ trước

Keir Starmer and Boris Johnson debate a windfall tax to ease cost-of-living during PMQs

inews
inews
Xem thêm về