Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Dolly Parton

Xem toàn màn hình
Hôm kia|159 lượt xem

Dolly Parton Statue Proposed for Capitol Grounds in Nashville

Southern Living
Southern Living
"At this point in history, is there a better example—not just in America but in the world—of a leader that is a kind, decent, passionate human being?"
Xem thêm về
Đã thêm

1 tháng trước