Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Thuế thu nhập

Xem toàn màn hình
5 ngày trước|20 lượt xem

Impôt sur le revenu: voici les exonérations possibles liées à la pandémie de Covid-19

BFMTV
BFMTV
La campagne de déclaration des revenus 2020 débute ce jeudi. Parmi les nouveautés, les exonérations liées à la pandémie de Covid-19.