Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Bay trên tổ chim cúc cu (phim)

Xem toàn màn hình
5 tháng trước|97 lượt xem

Vol au-dessus d'un nid de coucou - Milos Forman (1975) Bande annonce

Le Point Abonnés
Le Point Abonnés
Milos Forman, le réalisateur d'« Amadeus » et de « Vol au-dessus d'un nid de coucou » s'est éteint à 86 ans. Retour sur la carrière d'un cinéaste virtuose.

http://www.lepoint.fr/ces-gens-la/milos-forman-liberte-je-filme-ton-nom-15-04-2018-2210769_264.php