Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Roman Arkadyevich Abramovich

Xem toàn màn hình
3 tháng trước

Les conquêtes de l'empire Roman Abramovitch à Chelsea

CANAL+ Sport
CANAL+ Sport
⚽️ Encore plus de foot sur myCANAL : https://www.canalplus.com/sport/football

Abonnez-vous pour suivre toute l’actu sport de CANAL+ !

Nos réseaux foot :
▸ Facebook : https://www.facebook.com/CanalFootballClub
▸ Twitter : https://twitter.com/CanalFootClub
▸ Late Football Club : https://twitter.com/LateFootClub

 
On est aussi sur Instagram : https://instagram.com/canalplussport/ 


Et même sur TikTok ! https://tiktok.com/@canalplussport

#CanalChampionsClub #CCC #Football
Đã thêm

3 tháng trước