Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Nancy Pelosi

Xem toàn màn hình
Hôm qua|0 lượt xem

Pelosi allegedly dodged Capitol metal detectors, Nancy Mace reacts

myvillage
myvillage
Xem thêm về
Đã thêm

1 tuần trước