Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi
Xem toàn màn hình
năm ngoái|53 lượt xem

Robert Downey Jr. Reflects on Controversial ‘Tropic Thunder' Role

Wibbitz Top Stories
Wibbitz Top Stories
Robert Downey Jr. Reflects on
Controversial ‘Tropic Thunder' Role During a recent interview on
‘The Joe Rogan Experience,’ Downey
discussed his role in the movie, ‘Tropic Thunder.’ In the satirical film, Downey portrayed
an Australian actor who undergoes
“pigmentation alteration” surgery in
order to darken his skin. According to Downey, he initially thought accepting the
role from director Ben Stiller was a “terrible idea.” He ultimately decided to take on the role
because he knew where his “heart” was. Robert Downey Jr.,
to 'TJRE' Downey also said that he thought his portrayal
put a “blasting cap” on the issue of blackface. Robert Downey Jr.,
to 'TJRE' Although he knows he “effed up,”
Downey believes ‘Tropic Thunder’
as a whole provided commentary
on how offensive actors can be. Robert Downey Jr.,
to 'TJRE'
Xem thêm về
Đã thêm

1 năm trước