Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Hunter Biden

Xem toàn màn hình
7 giờ trước|3 lượt xem

Joe Biden's Covid-19 advisor on concerns over mutated strain

N.E.W.S President
N.E.W.S President
Follow Channel News: http://bit.ly/HotNews_Today
Page News: https://www.facebook.com/GuardianNewsVideo

#GuardianNewsVideo #Guardian #News