Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Hakeem Jeffries

15 ngày trước

Rep. Hakeem Jeffries Becomes First Black Person To Lead Congressional Caucus

DHLTV
DHLTV
Rep. Hakeem Jeffries Becomes First Black Person To Lead Congressional Caucus