Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Ghislaine Maxwell

Xem toàn màn hình
tháng trước

Reactions to Ghislaine Maxwell's 20-Year Sentence for Helping Jeffrey Epstein Sexually Abuse Teen Girls

TIME
TIME
Ghislaine Maxwell, the jet-setting socialite who once consorted with royals, presidents and billionaires, was sentenced to 20 years in prison Tuesday for helping the financier Jeffrey Epstein sexually abuse underage girls.
Xem thêm về
Đã thêm

1 tháng trước