Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

2022 Commonwealth Games

2 tháng trước

Birmingham gives Commonwealth Games a rousing send off

The Star
The Star
The Birmingham Commonwealth Games came to a conclusion on Monday night. The host city in Britain had plenty of reasons to celebrate having come to the Games' rescue after South Africa’s Durban was stripped of their hosting rights in 2017 and delivered a successful event.

WATCH MORE: https://thestartv.com/c/news
SUBSCRIBE: https://cutt.ly/TheStar
LIKE: https://fb.com/TheStarOnline