Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Volodymyr Oleksandrovych Zelensky

Xem toàn màn hình
2 giờ trước

Volodymyr Zelensky rend hommage à Frédéric Leclerc-Imhoff

BFMTV
BFMTV
Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste reporter d’images à BFMTV, a été tué en Ukraine. Il a été la victime d’un éclat d’obus, alors qu’il suivait une opération humanitaire dans un véhicule blindé. Volodymyr Zelensky lui rend hommage ce lundi soir.