Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Geert Wilders

9 ngày trước

Talks to form far-right Dutch government collapse

euronews (in English)
euronews (in English)
Potential coalition partners with Geert Wilders' Party for Freedom are wary of his more extreme anti-Islam plans.
Xem thêm về
Đã thêm

2 tháng trước