Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Bruce Willis

10 giờ trước

Bruce Willis : sa femme admet que leurs amis ont peur de le voir

BANGShowbiz-French
BANGShowbiz-French
L'acteur est atteint de démence et son épouse Emma ne cache pas que leurs proches sont anxieux à l'idée de venir le voir.
Xem thêm về