Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Hardeep Singh Nijjar

22 ngày trước

Nijjar killing: Indian envoy slams Canada, asks to produce evidence in Nijjar's killing | Oneindia

Oneindia
Oneindia
Indian High Commissioner to Canada, Sanjay Kumar Verma reiterated New Delhi's stand on the diplomatic standoff with Canada, urging Ottawa to release evidence backing up its allegation regarding the killing of Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar.


#SanjayKumarVerma #IndianEnvoy #IndianEnvoySlamsCanada #HardeepSinghNijjarDeath #NijjarKilling #Khalistan #KhalistaniTerrorist #IndiaCanadaDiplomaticRow #JustinTrudeau #IndiaCanada
~HT.178~PR.152~ED.194~GR.124~
Xem thêm về