Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Scream VI

21 ngày trước

Scream VI | Watch Now At Home - Jenna Ortega | Paramount Movies

80PoundMedia
80PoundMedia
Watch Scream VI now on Digital and Paramount+: https://paramnt.us/ScreamVI

Following the latest Ghostface killings, the four survivors leave Woodsboro behind and start a fresh chapter. In Scream VI, Melissa Barrera (“Sam Carpenter”), Jasmin Savoy Brown (“Mindy Meeks-Martin”), Mason Gooding (“Chad Meeks-Martin”), Jenna Ortega (“Tara Carpenter”), Hayden Panettiere (“Kirby Reed”) and Courteney Cox (“Gale Weathers”) return to their roles in the franchise alongside Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra, and Samara Weaving.
Xem thêm về