Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Mesut Özil

2 tháng trước

Mesut Özil était-il l'un des Meilleurs numéro 10 de l'Histoire

Kop Football
Kop Football
Mesut Özil a annoncé ce mercredi qu'il raccrochait les crampons à l'age de 34 ans

L'Allemand était sans conteste l'un des milieux de terrain les plus élégants de sa génération.

Retour sur ses plus beaux coups d'éclats !
Xem thêm về
Đã thêm

2 tháng trước