Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Pamela Anderson

3 ngày trước

Pamela Anderson: 'I feel more like a person now and not like a cartoon character'

BangShowbiz Extra
BangShowbiz Extra
Pamela Anderson finds it surreal that so many people dress-up as her for Halloween.
Xem thêm về
Đã thêm

6 ngày trước