Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

The Whale (2022 film)

Hôm kia

'The Whale' Interviews | Brendan Fraser, Sadie Sink

Cinema Blend
Cinema Blend
The stars of Darren Aronofsky’s “The Whale” including Brendan Fraser (Charlie), Sadie Sink (Ellie), Hong Chau (Liz) and writer Samuel D. Hunter discuss their new A24 film in this interview with CinemaBlend’s Sean O’Connell. They discuss what happens next for Ellie, how Fraser’s acting was affected by his character’s prosthetics and more.