Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Brittney Griner

22 giờ trước

'Nobody wanted to play today' - Griner team-mates 'devastated' with sentencing

Stadium Astro
Stadium Astro
Brittney Griner's WNBA team-mates are 'devastated' following her nine-year jail sentence in Russian prison.
Xem thêm về
Đã thêm

1 tháng trước