Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Vòm Sắt

Xem toàn màn hình
Hôm qua|24 lượt xem

How Israel's Iron Dome missile system works

Explainer Channel
Explainer Channel
Over the past few days, Palestinian militants have reacted to recent events by firing thousands of rockets into Israel from Gaza. Israel had managed to shoot down many of these rockets with its Iron Dome missile-defense system.
Xem thêm về
Đã thêm

1 tháng trước