Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Buzz Aldrin

2 tháng trước

Buzz Aldrin, the 2nd man on moon, marries on his 93rd birthday | Oneindia News *News

Oneindia
Oneindia
The 2nd man to ever set foot on the Moon, Buzz Aldrin married his longtime partner on his 93rd birthday.

#BuzzAldrin #AncaFaur #Apollo11
Xem thêm về

Video khác