Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Ange Postecoglou

11 giờ trước

Tottenham Hotspur: Spurs start the season well under Postecoglou

National World - LocalTV
National World - LocalTV
Tottenham Hotspur: Spurs start the season well under Postecoglou