Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Thành phố New York

Xem toàn màn hình
3 giờ trước|3.1K lượt xem

Police: Volunteer for NYC mayoral candidate stabbed

CNN International
CNN International
A 42-year-old volunteer working with New York City mayoral candidate Eric Adams' campaign was stabbed multiple times in the Bronx. New York Police Department spokesman Sgt. Edward Riley confirmed the stabbing to CNN.
Xem thêm về