Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Mulayam Singh Yadav

Xem toàn màn hình
2 tháng trước

Watch what Aparna Yadav said on not contesting the election

Aaj Tak
Aaj Tak
The BJP on Thursday registered a resounding victory in Uttar Pradesh, Manipur, Uttarakhand and Goa. Watch an exclusive talk with Mulayam Singh daughter in law and BJP leader Aparna Yadav.