Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Derek Chauvin

Xem toàn màn hình
12 giờ trước|50 lượt xem

Police trainer says Derek Chauvin used unauthorised neck restraint on George Floyd

Yu Ling CN
Yu Ling CN
Xem thêm về