Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Nick Saban

Xem toàn màn hình
3 ngày trước

Three and Out:  Was 2021 Nick Saban's best coaching job at Alabama?

Alabama Crimson Tide BamaCentral.com
Alabama Crimson Tide BamaCentral.com
Given this was the least number of Crimson Tide players drafted since 2016, was the 2021 season Nick Saban's best coaching job at Alabama?