Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Air India

Xem toàn màn hình
4 ngày trước

Viral Test: Air India's first flight witnessed grand welcome

Aaj Tak
Aaj Tak
Before independence, in 1932, the business group Tata started flights in India under the name Tata Airlines. It was acquired by the Government of India after independence. Now once again Air India has transferred to Tata. Through a video on social media, it is being claimed that after being captured by Tata, there was a grand celebration and a lot of drums and on Air India's first flight. A video of a band playing in an airplane full of passengers is going viral on social media. People are claiming on social media that this flight belongs to Air India, which Tata has recently bought. Watch this video.
Đã thêm

1 tháng trước