Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

2020 NBA playoffs

Xem toàn màn hình
22 ngày trước|1 lượt xem

2020 NBA Playoffs: Celtics Defeat the Raptors 92-87 to Advance to the Conference Finals

Toronto Raptors
Toronto Raptors
The Raptors fell to the Celtics in game seven. As Boston prepares to advance to the Eastern Conference Finals, Raptors reporter Aaron Rose joins Madelyn Burke to discuss where Toronto fell short in this series, and what the defending NBA champions need to do to get back on top.