Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Kinh Thánh

Xem toàn màn hình
26 ngày trước|324 views

'We cannot use Bibles as a prop' -Reverend Al Sharpton

World News from Reuters
World News from Reuters
The Reverend Al Sharpton on Thursday gave a eulogy at a memorial service for George Floyd in Minneapolis, where he criticized President Donald Trump for posing with a Bible in front of a boarded up church.