Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Bệnh virus corona 2019

Xem toàn màn hình
3 giờ trước|3.6K lượt xem

France : face aux variants du Covid-19, la stratégie des reconfinements localisés

euronews (en français)
euronews (en français)
Après Nice, la ville de Dunkerque dans le nord de la France pourrait à son tour prendre le chemin du reconfinement, face à la forte présence des variants du Covid-19.