Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

The Weeknd

Xem toàn màn hình
15 ngày trước

Diddy And The Weeknd Preview A New Collab In A Beats By Dre Commercial - 1breakingnews.com

1BN-RADIO
1BN-RADIO
The commercial opens with a voice narrating anecdotes about Thibodeaux's life. “He didn't arrive just from nowhere,” the voice says, “We put a lot of prayer into that boy.” In the background, we hear The Weeknd crooning and humming, before the audio cuts ...

VIEW MORE : https://bit.ly/1breakingnews
Xem thêm về
Đã thêm

1 tháng trước