Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Rupert Murdoch

Xem toàn màn hình
19 ngày trước

Jerry Hall Files for Divorce from Rupert Murdoch and Asks for Spousal Support from Billionaire - 1br

1BN-General
1BN-General
Hall, 65, filed in the Superior Court of California in L.A. County per court documents obtained by PEOPLE on Friday. She cited irreconcilable differences and is asking for spousal support.

VIEW MORE : https://bit.ly/1breakingnews
Xem thêm về