Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Rupert Murdoch

tháng trước

Major news hits the UK as Rupert Murdoch steps down, here's who will take over

Seeandso UK
Seeandso UK
Đã thêm

1 tháng trước